Tools en onderzoek naar publieke waarden in een digitale samenleving

Read the article in English

Binnen de gezamenlijke call met Adessium Foundation ‘Publieke waarden in een digitale samenleving’ zijn 9 projecten gehonoreerd. De projecten gaan onder meer aan de slag met tools voor het onderwijs, onderzoek naar beïnvloeding via (social) media en politieke targeting. Lees hieronder waar deze projecten zich precies mee bezig gaan houden.

Wat weten we eigenlijk over beïnvloeding door Instagram? Hoe bepaalt Instagram welke berichten aan jou worden getoond? En wat betekent dat voor onze beeldvorming, worden wij hierdoor beïnvloedt in onze meningsvorming? Naar beïnvloeding via Instagram blijkt nog weinig tot geen onderzoek te zijn gedaan. Dit project voert een gecontroleerd experiment uit om meer inzicht in te bieden in de werking van het Instagram algoritme. Het experiment is specifiek gericht op politieke accounts en hashtags in Nederland, waarbij een aantal hypotheses worden onderzocht, bijvoorbeeld hoe vaak en hoe snel een post door het aanbevelingsalgoritme aan gebruikers wordt getoond. Mediapartner is NRC Handelsblad.  TAMI - Towards a Monitoring of Instagram (AW AlgorithmWatch gGmbH)

Hoe techgiganten onze communicatie manipuleren en belemmeren WhatsApp, Facebook, YouTube en Instagram. De grootste communicatiediensten in Nederland, allemaal in handen van twee Amerikaanse techgiganten. Zij domineren het informatielandschap en bepalen in grote mate wat jij en ik wel en niet mogen delen. Hun keuzes hebben grote consequenties. Maar wat weten wij eigenlijk over hoe deze platforms werken? Dit project ontwikkelt Korte Cursus Manipulatie, een online tool die je inzicht geeft in de subtiele en minder subtiele manieren waarop jouw communicatie wordt gemanipuleerd of zelfs belemmerd. En wat je daartegen kunt doen. Benieuwd? Kom op cursus! Korte Cursus Manipulatie (Stichting Bits of Freedom)

Online discussiëren haalt jongeren uit hun bubbel  Het politieke en maatschappelijke landschap raakt steeds meer gepolariseerd. Mensen met verschillende achtergronden en opvattingen kunnen elkaar -zowel fysiek als digitaal- moeilijker vinden, wat het wederzijds vertrouwen schaadt en een gezond functionerende democratie in de weg staat. Vox Pop Academy is een digitale onderwijsactiviteit gebaseerd op online discussies tussen Nederlandse jongeren. Door anoniem te discussiëren met leeftijdsgenoten die er een andere mening op na houden, worden jongeren uit hun bubbel getrokken, leren ze democratische vaardigheden en geeft de data inzicht in sentiment. Met dit project richt Civinc zich op de inzet en doorontwikkeling van Vox Pop Academy binnen het MBO.   Vox Pop Academy MBO pilot (Civinc) 

Door wie wil je je laten leiden? Een onderzoek naar algoritmische aanbevelingspersonae. Onze democratie is gebaseerd op een geïnformeerd publiek debat. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Online informatievoorziening wordt onzichtbaar beïnvloedt door algoritmische aanbevelingssystemen, waarbij het gebrek aan transparantie, verminderde diversiteit en de weinige beïnvloedingsmogelijkheden velen bezorgd maken. Dit project onderzoekt de mogelijkheden van aanbevelingspersonae waar je als gebruiker zelf uit kunt kiezen. Dat geeft invloed op het nieuws dat je zou willen lezen, wat de positie van de individu en daarmee de democratie versterkt. Denk bijvoorbeeld aan een ‘diplomat’ voor ideologisch tegenovergesteld nieuws, een ‘wizard’ die je een verrassende insteek biedt of een ‘explorer’ voor meer divers nieuws.  Who would you like to be guided by? Making the case for algorithmic recommender personae. (Institute for Media Studies, KU Leuven)

Hoe bescherm je je tegen politieke data-surveillance? Binnen het politieke speelveld dringt data-surveillance van kiezers steeds verder door. Hoe wordt jouw persoonlijke data gebruikt voor politieke doeleinden? En wat kun je daaraan doen? Tactical Tech wil Nederlandse burgers hierover informeren, maar ook strategieën en tools bieden om het bewustzijn en de autonomie van internetgebruikers op dit vlak te vergroten. Hiermee bouwen ze voort op eerder onderzoek in 14 landen naar data gestuurde verkiezingen. Naast de realisatie van een korte video, wordt de bestaande Data Detox Kit doorontwikkeld met gedetailleerde concrete stappen om jezelf te beschermen. Naast Nederland is het ook voor een bredere Europese context toepasbaar.  Personal Data for Political Purposes: How does it work, what can you do? (Tactical Technology Collective)

Impact van data? Laten we onze kinderen niet vergeten! Bijna alle jongeren hebben een smartphone vol ingewikkelde algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. Kinderen vormen daardoor een kwetsbare groep. Om kinderen van 10-14 jaar te laten ontdekken hoe ze digitaal worden beïnvloed en wat de impact van data en kunstmatige intelligentie is, ontwikkelt SkillsDojo 3 lesseries over de ethiek van kunstmatige intelligentie, data en democratie. Het maakt kinderen op een begrijpelijke, praktische en positieve manier bewust van de issues omtrent dit thema en hoe ze hier zelf vorm aan kunnen geven. De basis voor de series zijn praktische video’s die zelfstandig thuis of op school in klasverband kunnen worden uitgevoerd. Lesserie ethiek van kunstmatige intelligentie, data en democratie (Skillsdojo)

De toekomst van onze nieuwsvoorziening: filterbubbels versus diversiteit In de overvloed aan nieuws vertrouwen we steeds meer op persoonlijke aanbevelingen door geautomatiseerde systemen. Heel handig voor veel online services, maar nieuws is van een andere orde. Op basis van nieuws vormen we een beeld over maatschappelijke issues en nemen we belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen. Het is daarom van belang dat nieuwsaanbevelingen juist divers zijn. De Universiteit van Amsterdam heeft samen met RTL Nieuws een ‘diversity toolkit’ ontwikkeld, waarvoor vanuit de mediawereld al veel interesse bestaat. Nieuwsorganisaties kunnen hiermee de diversiteit in hun aanbevelingen meten. Dit project zet het onderzoek voort en ontwikkelt de toolkit verder door.  Algorithms for freedom of expression and a well-informed public (University of Amsterdam, Institute for Information Law (IViR))

Online haat en trollen. Een survivalkit voor maatschappelijke veranderaars. Wie iets aan wil kaarten of veranderen in onze maatschappij, bijvoorbeeld door zich uit te spreken tegen Islamofobie, voor het afschaffen van zwarte piet, over zorgen om het klimaat of zelfs voor de beschikbaarheid van iets als de anticonceptiepil, krijgt online al snel te maken met haat en intimidatie. Als activist of campaigner moet je sterk in je schoenen staan om deze gecoördineerde en grievende reacties het hoofd te bieden en niet ontmoedigd te raken. Met dit project ontwikkelt DeGoedeZaak een universele, gebruiksvriendelijke en praktische toolkit voor iedereen die zich wil wapenen tegen online haat en trollen.  More power to you! Hoe maatschappelijke veranderaars haat het hoofd kunnen bieden. (DeGoedeZaak)

Wie probeert je stem te winnen via Facebook ads? De WhoTargetsMe browser plug-in geeft inzicht in politieke actoren die zich via social media advertenties op je richten. De tool is door meer dan 50.000 mensen in meer dan 50 landen geïnstalleerd en met dit project wordt het gebruik van de plug-in onder Nederlandse Facebook gebruikers gestimuleerd. Het helpt kiezers begrijpen hoe politieke campagnes online op je stem jagen en welke stappen je zelf kunt nemen. WhoTargetsMe volgde tot nu toe meer dan 20 verkiezingscampagnes, heeft in december 2019 uitgebreide verslaggeving van de UK General Election afgerond en is begonnen met de werkzaamheden aan de presidentsverkiezingen in de VS.  Who Targets Me? Who’s using Facebook ads to win your vote – and how are they doing it? (Understanding Targeting Ltd)

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.