Een sterk internet voor iedereen

icon-0.png

Het tweede jaar!

In april 2015 opende SIDN fonds haar eerste aanvraagronde en inmiddels zit ook het tweede jaar er op. We blikken graag terug op wat we in 2016 hebben bereikt en welke mooie projecten met steun van SIDN fonds van start zijn gegaan.

35 projecten van start 

Net zoals in het eerste jaar waren er in 2016 twee open calls voor innovatieve internetprojecten. Projecten met maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker internet, empowerment van de gebruiker of die het internet op een vernieuwende manier inzetten. Ook in 2016 was de belangstelling groot. Uit alle ingediende aanvragen selecteerde de raad van advies 35 projecten die een financiële bijdrage van SIDN fonds hebben ontvangen.

“SIDN fonds steunt vernieuwende projecten die het verschil kunnen maken en niet altijd vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Wij bieden financiering in een vroeg stadium, waardoor we een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de start van een project.”

Valerie Frissen, directeur SIDN fonds

2016 +jaarverslag

SIDN fonds maakt onderscheid tussen Pioniers- en Potentials projecten, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Pioniers projecten zijn gericht op de uitwerking van een goed idee (bijdrage van maximaal €10.000,-). Bij Potentials projecten gaat het om de doorontwikkeling of opschaling van een bewezen concept (bijdrage van maximaal €75.000,-). In 2016 werd aan 18 Pioniers projecten en 17 Potentials projecten een bijdrage toegezegd.

De projecten van 2016

De geselecteerde projecten dragen bij aan de doelstellingen van het fonds. Deze zijn:

 • Versterking van een open, vrij en betrouwbaar internet dat voor iedereen toegankelijk is;

 • Empowerment van de gebruiker door vergroting van kennis en vaardigheden;

 • Tech for Good: stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd.

“Ik kan met tevredenheid concluderen dat SIDN fonds zich na twee jaar een duidelijke positie heeft verworven. Aanvragers weten ons goed te vinden en vele van de ondersteunde projecten geven invulling aan de doelstellingen van SIDN fonds om uiteindelijk een sterk internet voor iedereen te realiseren.”

Eddy Schuyer, voorzitter bestuur SIDN fonds

De projecten van 2016 vormen samen een geweldige lijst, waarbij de 35 projecten evenredig over de drie doelstellingen zijn verdeeld. Hieronder hebben we de projecten per doelstelling op een rij gezet.

Doelstelling 1: Versterking van het internet

In deze categorie bevinden zich projecten die kwetsbaarheden blootleggen en/of onderzoeken, zoals:

“In 2016 hebben we ruim 690 ernstige beveiligingslekken ontdekt en geadviseerd over het oplossen van kwetsbaarheden. Dankzij funding van SIDN fonds kunnen we in 2017 onze inspanningen voortzetten.”

Vincent Toms, Internet & Cyber Security Health Check

Ook ondersteunen we projecten die concrete tools leveren om veiliger gebruik te maken van het internet of om het internet te versterken:

 • Cuckoo Sandbox Front-end / Gebruiksvriendelijke versie open source malware analyse software voor een breder en minder technisch publiek.

 • Sterke security door zonering / Vereenvoudiging open source ZeroTier software, zodat een grotere groep gebruikers veilig online kan werken.

 • Let’s Connect / Open source VPN oplossing voor veilig gebruik openbare wifi netwerken.

 • The Things Open Bleutooth 4.2 Mesh Network / Een open alternatief voor thuisnetwerken via The Things Network door bleutooth 4.2.

 • Big Privacy / Raamwerk voor big data oplossingen conform privacy regels en juridische vereisten.

 • Webmemex / Eerste aanzet nieuw soort webbrowser, waarmee je een persoonlijk web kunt vormen.

"Met steun van SIDN fonds hebben we een 

Arnold Roosendaal, Big Privacy

2016 toegekend

Doelstelling 2: Empowerment van de gebruiker

Hieronder scharen we twee type projecten. Projecten die de bewustwording over internet vergroten, zoals:

 • Louche apparaten / Wat als slimme apparaten ons discrimineren? Bijdrage aan het debat over de impact van Internet of Things.

 • Waarom weet mijn koelkast dat ik jarig ben? / Campagne en expositie om consumenten bewuster te maken over Internet of Things.

 • Smell of Data / Ludiek waarschuwingsmechanisme waarmee je datalekken leert herkennen en aanpakken doordat er een geur vrijkomt.

“Voor Louche apparaten ontwikkelde ik een 

Vincent Hoenderop, Louche apparaten 

De andere groep bestaat uit projecten die internetgebruikers - in het bijzonder kinderen -uitrusten met de kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen:

 • CodeSpeer / Educatieve game voor kinderen als vervolg op Bomberbot.

 • Mediagames / Ontwikkeling van een blended leeromgeving voor justitiële jeugdinrichtingen.

 • Gamgee / Digitale lessen en internetfilter, waarmee kinderen (9-12 jaar) én ouders veilig leren internetten

 • Skills Dojo / App voor kinderen (6+ en hun ouders) om zelfstandig de skills van de toekomst te leren.

 • Een slimme burger redt zich zelf met OnsBlok / Doe-het-zelf pakket voor het bouwen van slimme toepassingen voor je buurt.

 • Webtinq / Vanaf 7 jaar zelf een website in HTML bouwen én publiceren zonder technische hobbels.

 • Digitale topschool code / Lessen software-ontwikkeling (HTML, CSS, Java) vanaf groep 4.

 • Inser_user / Podcastserie van Bits of Freedom gericht op Nederlandse startups, die good practices op het gebied van privacy en databescherming belicht.

“Privacy en databescherming zijn bij startups niet altijd top of mind. En terwijl startups weliswaar goed zijn in disrupten, is er niet altijd oog voor de maatschappelijke consequenties van de diensten die worden uitgerold. Door middel van een 

Evelyn Austin, Insert_User

2016 doelstellingen

Doelstelling 3: Tech for good

Onder Tech for Good komen we zeer uiteenlopende projecten tegen, variërend van oplossingen voor de zorg tot verbetering van de journalistiek en projecten gericht op nieuwe Nederlanders:

 • Otly / E-banking app waarmee kinderen onder toezicht van hun ouders zakgeld kunnen ontvangen, sparen en online aankopen kunnen doen.

 • Collaction / Introductie van crowdacting, een nieuw fenomeen om collectief te kunnen handelen.

 • mijn IC: op weg naar transparantie in de zorg / App voor de Intensive Care, die medisch jargon vertaalt naar begrijpelijk Nederlands.

 • PIJN Applicatie Project / App waarbij patiënten na een operatie zelf de pijn registreren. Een meer interactieve en wellicht effectievere methode.

 • Sense Math / App om wiskundige grafieken om te zetten in Virtual Reality Audio, wat leerlingen met een visus beperking helpt sneller, leuker en beter inzicht krijgen in wiskundige grafieken.

 • PAY:DAY everyday / Coöperatief betaalplatform van en voor zelfstandigen, waarmee snel en zonder factuur kan worden betaald.

 • Gamification van onderzoeksjournalistiek / Betrokken lezers via game-elementen laten meewerken aan onderzoeksjournalistiek.

 • Opentenders / Platform waarop overheidsuitgaven inzichtelijk en transparant worden gemaakt voor geïnteresseerden zoals journalisten, politici en algemeen publiek.

 • Open registratie verkochte download links van e-books / API ter controle van doorverkoop digitale goederen en stimulering van de tweedehands digitale goederenmarkt.

 • Knowledge Graph / Tool om online vrij beschikbare kennis te categoriseren, waardoor informatie over een specifiek onderwerp en niveau snel en eenvoudig te vinden is.

 • Copyclear: claiming back the public domain / Tool om data- of beeldbanken te analyseren op vrijgevallen content en deze toe te voegen aan het publieke domein.

 • Open embassy / 24/7 online integratiehelpdesk voor statushouders.

 • HackYourFuture / Programmeeropleiding voor vluchtelingen.

“In this increasingly digital society, children are not able to spend their own money anymore and learn about money in the process. We aim to change that and get kids back in charge of their own money.”

Lior Bornshtain, Otly

2016 themas

Bovenstaand projectoverzicht laat een brede diversiteit aan thema’s zien. Binnen de doelstellingen Tech for Good, versterking van het internet en bewustwording & empowerment zijn de meest voorkomende thema’s in 2016 Security, Internetvrijheid & privacy, Internet of Things en Smart & healthy living.

Meer dan financiering

SIDN fonds biedt projecten meer dan alleen financiering. Om kennisuitwisseling en –deling te bevorderen, zijn we in 2015 gestart met het opbouwen van een kennisnetwerk voor gehonoreerde projecten. Dit hebben we in 2016 voortgezet. Ook zijn in 2016 voor het eerst de Internet Scriptieprijzen uitgereikt, waaronder de SIDN fonds prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij.

Kennisnetwerk & bijeenkomsten

In 2016 organiseerden we vier bijeenkomsten voor projecten: per call een startbijeenkomst als gezamenlijke kick-off en twee kennis-sessies voor alle (ook in 2015) ondersteunde projecten. Tijdens de kick-off presenteren de projecten zich aan elkaar en wordt de eerste stap gezet naar verdere kennisuitwisseling of (in sommige gevallen) concrete samenwerking. Tijdens de kennis-sessies nodigen we experts uit met betrekking tot een relevant onderwerp. De eerste kennis-sessie van 2016 ging over Privacy by Design en de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving. De tweede kennis-sessie betrof een workshop Strategie & Positionering. In aanvulling op de fysieke bijeenkomsten, is er het online SIDN fonds kennisplatform, waar projecten elkaar kunnen terugvinden en informatie of vragen kunnen delen. Daarnaast spelen de medewerkers van het bureau een actieve intermediërende rol tussen projecten onderling of tussen projecten en relevante externe partijen.

SIDN fonds scriptieprijs

Op 15 april 2016 werden de Internetscriptieprijzen 2015 uitgereikt, waarin SIDN fonds samen met Google, Brinkhof Advocaten en Greenhost in participeert. De SIDN fonds prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij ging naar Loes Derks van de Ven (RUN) voor haar scriptie “Meeting the Privacy Movement. Dissent in the Digital Age”. Tessa Pijnaker (UvA) ontving een eervolle vermelding voor haar scriptie “African Heroes. Tech entrepreneurs and the production of the tech space in Accra”. Lees meer over onze twee winnaars.

2016 verzamelvisual

In onze communicatie hebben we in 2016 zoveel mogelijk de projecten voor het fonds laten spreken, door ze mee te nemen naar evenementen en regelmatig projectupdates, nieuws en resultaten te delen. We leverden een actieve bijdrage aan externe evenementen, waaronder Border Sessions en het ECP jaarcongres, waar meerdere projecten de kans kregen zich te presenteren.

Daarnaast stonden projecten zelf op evenementen als de Dutch Design WeekMozfest in Londen en ’s werelds grootste technologiefestival SXSW in Austin. In de media was er veel aandacht voor projecten als WhiteSpotsCodeUur en Louche apparaten. Ook vielen meerdere projecten in de prijzen. Een paar voorbeelden: The Things Network won de ISOC Award 2016, OpenEmbassy nam de internationale Innovate for Refugees prijs mee naar huis en CodeUur verbrak het wereldrecord programmeren door kinderen, dat daarmee nu op naam van Nederland staat!

Last but not least…

Bij deze willen we alle betrokkenen, projecten en aanvragers hartelijk danken voor jullie bijdrage. Samen werken we aan een sterk internet voor iedereen!

Meer weten over SIDN fonds in 2016? Bekijk het complete bestuursverslag en de samengevatte balans en staat van baten en lasten.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.